Penafian dan Syarat Penggunaan

30-05-2024

Penafian dan Syarat Penggunaan berikut adalah terguna pakai kepada semua bahan dan maklumat yang diperolehi atau dimuat turun dari laman sesawang myHarakah.net. Dengan ini juga difahami bahawa setiap orang yang memuat turun apa-apa bahan daripada laman sesawang ini telah dimaklumkan dengan 'Penafian dan Syarat Penggunaan' sebelum melakukannya dan, dengan demikian, harus mengikuti syarat-syarat sebagaimana yang ditunjukkan di bawah. Dengan mengunjungi laman sesawang ini dan / atau menggunakan salah satu produk dan / atau perkhidmatan di halaman ini, anda bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan berikut. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat-syarat penggunaan berikut ini, sila tinggalkan laman sesawang ini.

Laman sesawang ini bertindak sebagai pengedar maklumat sahaja (BUKAN sebagai penerbit maklumat) dan pemilik laman web ini tidak bertanggungjawab atas maklumat atau kandungan yang diposkan di laman sesawang ini. Anda menyatakan bersetuju bahawa penggunaan myHarakah.net adalah di bawah tanggungjawab dan risiko anda sendiri. myHarakah.net menafi semua jaminan jenis apa pun, baik jaminan tersirat yang boleh diperjual-belikan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan kesalahan. Perkhidmatan kami diberikan kepada anda "sebagaimana adanya" dan myHarakah.net tidak menjamin bahawa myHarakah.net akan tepat waktu, selamat, bebas kesalahan, atau memenuhi keperluan anda, myHarakah.net juga tidak membuat sebarang jaminan atas ketepatan atau kebolehpercayaan dari setiap maklumat yang diperolehi melalui myHarakah.net. Tidak ada pihak yang bertanggungjawab kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk tuntutan pihak ketiga atau kerugian yang bersifat apapun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan, menghukum atau atas sebab kerosakan. myHarakah.net berhak untuk memadam apa-apa maklumat atau bahan muat turun dengan alasan apa sekalipun.