Info Harakah

26-06-2024

Harakah diterbitkan untuk membina masyarakat melalui penyebaran ilmu dan menyampaikan informasi serta penerangan secara menyeluruh kepada semua pihak dengan menggunakan medium penerbitan tradisi dan juga online.

Harakah telah membangunkan perkhidmatan online berkonsepkan one stop center dengan membolehkan semua perkhidmatannya diakses melalui satu gerbang yang dinamakan myHarakah.

Melalui portal myHarakah ini, semua produk dan perkhidmatan Harakah seperti ePaper Harakah, Harakahdaily, Tabung Kemiskinan Harakah (TKH), Iklan Harakah, Facebook, Twitter dan aduan kepada Harakah dapat dicapai.